Pengurusan hutan paya bakau pdf

Hutan, pengurusan hutan, operasi hutan, penyelidikan hutan, 4 industri perkayuan, perladangan hutan serta penguatkuasaan. Spesis pokokpokok yang digunakan dalam usaha penanaman. Ia juga kaya dengan sumber biodiversiti dan menjadi salah satu tempat ekopelancongan utama di daerah taiping, perak. Pdf pengenalan hutan paya bakau di malaysia researchgate. Pengurusan lembangan sungai bersepadu irbm rangka kerja yang diguna pakai masih kurang berkesan dalam menangani sungai dan isuisu pengurusan air di malaysia. Hutan paya laut matang mempunyai sejarah pengurusan yang panjang apabila rancangan kerja pertama disediakan oleh a. Bagaimanapun, pembangunan pesat dalam bidang pertanian, akuakultur, industri dan pembandaran telah bukan hanya mengganggu ekosistem zon pinggir pantai, tetapi memusnahkannya. Hutan paya bakau membekalkan sumbersumber seperti arang, kayu api dan bahan binaan bangunan seperti tiang. Jika langkahlangkah yang sewajarnya tidak dijalankan akan mengakibatkan kebanyakan paya bakau mengalami kepupusan. Hutan paya bakau merangkumi iaitu 190 000 240 000 km persegi. Di negeri perak pusingan tebangan bagi hutan paya laut adalah di antara 20 hingga 30 tahun manakala bagi negeri selangor dan johor masingmasing ialah 25 dan. Kemudahan lain yang terdapat di hutan lipur ini adalah pondok rehat, tapak perkhemahan, chalet, jeti bot dan tandas. Program penghutanan semula juga telah dijalankan di kawasan hutan simpan paya laut di larut matang, perak. Unduh sebagai pdf, txt atau baca online dari scribd.

Pdf on jan 1, 2008, haliza abdul rahman and others published pengurusan. Portal kats diwujudkan sebagai satu gerbang informasi dalam talian kerajaan berkaitan air, tanah dan sumber asli. Perubahan zon pinggir pantai dan implikasinya di kuala. Isu dan pengurusan sisa pepejal di pulau pangkor, perak. Kebolehan yang diutamakan p engetahuan kemahiran a. Bab 10 pengurusan sumber haikal tawfiq slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Terdapat beberapa strategistrategi yang diberikan oleh antarabangsa dalam menjalankan pemeliharaan paya bakau. Pada tahun 2003, kirakira 9,126 ha kawasan paya bakau sungai pulai telah diberikan taraf sebagai tapak ramsar. Kawasan kolam penternakan merupakan kawasan hutan bakau yang diteroka dan dibangunkan sebagai kawasan akuakultur fotograf 6.

Bahagian ladang hutan dan perlindungan hutan, ibu pejabat perhutanan semenanjung malaysia, jalan sultan salahuddin, 50660 kuala lumpur. Peranan tadbir urus yang baik dalam pengurusan sumber. Program penanaman pokok bakau dan spesiesspesies yang sesuai di. Tapak ramsar adalah kawasan tanah lembap yang mempunyai kepentingan antarabangsa dan termasuk dalam senarai kepentingan. Remote sensing for mapping ramsar heritage site at sungai. Hutan bakau bertindak sebagai pemecah ombak semula jadi, berupaya mengawal hakisan pantai dengan mencengkam tanah di habitatnya. Ekonomi dan pengurusan hutan paya laut matang, taiping, perak mmfr diiktiraf sebagai pengurusan secara mampan terbaik untuk ekosistem bakau di peringkat global. Laman rasmi jabatan perhutanan negeri selangor posts. Hutan simpan paya bakau sungai pulai spmfr merupakan sistem hutan paya bakau terbesar di negeri johor. Kawasan hutan paya dan hutan paya air tawar dipulihara dan dimasukkan dalam proses perancangan fizikal. Hutan paya laut matang merupakan sebuah hutan simpan bakau yang terletak di perak. Proses pembinaan kolam penternakan udang harimau bermula dengan pembukaan kawasan hutan paya bakau dilakukan secara menyeluruh.

Paya bakau di malaysia terancam dan mengalami kemusnahan disebabkan oleh kegiatan manusia. Hutan paya bakau memainkan peranan yang penting kepada sistem ekologi. Di sebalik usaha pihak kerajaan menggalakkan aktiviti ekopelancongan sebagai satu usaha pemeliharaan. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal dan biodiversiti hutan serta hidupan liar,penebangan hutan juga turut menyumbang kepada hakisan tanah,kerosakan. Ekosistem hutan paya laut merupakan suatu ekosistem unik yang terletak. Hutan ini diuruskan oleh jabatan perhutanan daerah larut matang, hutan paya laut matang dikelaskan sebagai kelompok hutan paya bakau terbesar di semenanjung malaysia katanya ketika ditemui selepas penilaian pusat sumber peringkat negeri perak di sekolah berkenaan. Aktiviti berkaitan dengan keperluan penubuhan kawasan hcvf ini dinyatakan di dalam dokumen rphcvf ini termasuklah keperluan pemetaan dan penandaan sempadan, pengumpulan data dan maklumat asas, pemantauan. Didapati sebanyak 526 hektar bagi kawasan rizab hutan paya bakau telah di balak secara haram ramakrishna et. Melestarikan hutan paya bakau delta kelantan bakal diwartakan. Unik, istimewa dan mudah terancam mangrove ecosystem. Hutan mangrove memiliki peran ekologis yang besar bagi kehidupan manusia.

Namun demikian, sisa buangan yang terlampau banyak akan menyebabkan hutan paya bakau tercemar dan habitat haiwan marin di situ akan musnah rohana binti omar dan halimah binti mat, 2006. Disini, spesis paya laut seperti bakau kurap dan bakau minyak ditanam. Jabatan perhutanan negeri perak pusat ekopelajaran. Contohnya di tanah tinggi cameron 1524 m, min suhu tahunanya adalah lebih rendah, iaitu kirakira 18oc. Pengurusan ekosistem hutan bakau sangat penting kerana ia akan menentukan usaha memaju dan.

Hutan paya bakau di hutan simpan matang mempunyai pengurusan jangka panjang yang sistematik dan terbaik di dunia. Hutan ini hanya terbentuk di pantai yang terlindung daripada tindakan ombak kuat. Infrastruktur itu penting untuk pusat kawalan tanaman bakau dan spesies. Pengurusan ekosistem hutan bakau sangat penting kerana ia akan menentukan usaha. Antaranya termasuklah hutan hujan tropika, hutan paya, dan hutan pantai di kawasan tanah pamah. Hutan paya bakau di seluruh negara telah ditebusguna dengan pembinaan peternpatan, pertanian, perindustrian dan projek akuakultur sharifah mastura, 1992. Hutan bakau penting untuk perlindungan kawasan pantai. Iklim di kawasan tanah tinggi berbeza daripada keadaan iklim di tanah pamah.

Hutan bakau simpan matang di perak 40,151 ha merupakan salah sebuah kawasan bakau yang mempunyai sistem pengurusan yang terbaik di dunia dan membekalkan sumbersumber seperti arang, kayu api dan bahan binaan bangunan seperti tiang. Kawasan hutan paya mengikut negeri di malaysia, 2006. Pengurusan ekosistem hutan bakau melibatkan beberapa unsur penting iaitu aspek dasar, aspek undangundang, agensi yang terlibat serta strategi dan teknik yang digunakan. Pusat sumber avicennia manfaat hutan paya bakau sebagai. Hutan paya bakau matang hutan paya laut dengan pengurusan lestari terbaik di dunia duration. Persepsi komuniti lokal terhadap kemusnahan hutan bakau. Hutan paya bakau boleh dianggap sebagai kawasan penapisan sisa buangan agar tidak dialirkan ke laut. Kolam udang yang terbiar di kawasan tapak kajian juga telah menyebabkan kepada pembalakan pokok. Pusat ekopelajaran hutan paya laut matang terletak daerah matang, perak. Pada awalnya kegunaan sumber kayu kayu dari hutan paya laut ini adalah untuk untuk kayu api, sebagai bahan mentah dalam pengeluaran arang dan pengeluaran kayu jaras. Ekopelancongan di taman paya bakau, seri manjung, perak.

Selain matlamat utama pengurusan bagi tujuan pengeluaran arangdan kayu jaras, pengurusan hpl matang juga memberi penekanan kepada pemuliharaan dan perlindungan sumbersumber dan alam sekitar untuk. Langkah ini akan dapat melindungi kawasankawasan paya bakau yang ada dengan lebih menyeluruh lagi ong jin. Hutan bakau adalah istilah umum yang digunakan untuk menghuraikan pelbagai komuniti tumbuhan yang hidup di tepi laut kawasan tropika dan subtropika antara latitud 32 o utara dan 38 o selatan. Hutan paya bakau merupakan suatu ekosistem yang unik dan menarik untuk diketahui. Hutan ini memiliki banyak fungsi mulai dari penyedia sumber makanan, bahan baku industri, mencegah banjir, mencegah erosi, hingga fungsi rekreasi. Memandangkan kepentingan hutan paya bakau maka lebih banyak lagi kawasan paya bakau perlu direzabkan sebagai kawasan taman negara di bawah akta taman negara 1980, akta 226.

Jabatan perhutanan negeri perak terlibat secara aktif dan telah berjaya menanam 1. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Pengurusan hutan paya bakau keluasan hutan paya bakau telah bertambah di kebanyakan negeri. Kondisi eksisting hutan mangrove wilayah pesisir kabupaten tanjung jabung. Tambahan itu, kawasan taman tun mustapha cadangan juga dikenalpasti sebagai kawasan penangkapan udang kecil yang terbesar.

Katanya, sebuah bangunan pcmuliharaan bakau berserta jeti telah dibina di jeti jabatan perhutanan di taman tengku mahkota di tumpat dan siap pada 2008 dengan perun tukan lebih rmi juta. Pembalakan haram telah menjana kepada isu yang serius di kawasan kajian. Perutusan hari koservasi ekosistem hutan paya laut. Telah berabadabad lamanya dijadikan tumpuan jutaan orang yang hidup di pesisir. Adalah menjadi harapan saya supaya aktiviti pengurusan, pemuliharaan dan penggunaan lestari ekosistem hutan paya laut dapat menerapkan lagi semangat cintakan khazanah hutan yang amat bernilai ini. Pdf the growth and development of mangrove forests in malaysia has an interesting and unique history of its own.

Taman ini terdiri daripada 5 jenis habitat utama iaitu hutan pamah dipterokapm, hutan bukit dipterokap, hutan paya bakau, tasik meromiktik dan laut. Sukacita dimaklumkan bahawa bersempena dengan sambutan hari hutan antarabangsa tahun 2020, jabatan perhutanan semenanjung malaysia jpsm melalui kementerian air, tanah dan sumber asli kats akan menganjurkan program larian hutan kita pada 21. Hakisan pantai rnerupakan rnasalah fizikal yang melanda hampir keseluruhan pingggir pantai negara jabatan perdana menteri, 1985 dengan kadar hakisan di. Portal rasmi kementerian tenaga dan sumber asli utama. Hutan paya laut telah berjaya diurus dikebanyakan negeri di semenanjung malaysia bagi pengeluaran arang kayu bakau, kayu jaras dan kayu api berasaskan prinsip pengurusan secara berkekalan. Pokok bakau wikipedia bahasa melayu, ensiklopedia bebas. Semua pokok bakau ditebang dan dibersihkan di tapak projek fotograf 6. Keperluan untuk membentuk dan melaksanakan pelan pengurusan zon pinggir pantai bersepadu di teluk lingayen filipina dicetuskan kesan daripada. Penggunaan secara tradisional mempunyai impak yang kecil terhadap zon pinggir pantai.

Di negeri perak, hutan paya laut matang adalah merupakan hutan paya laut yang telah berjaya diurus melalui prinsip pengurusan. Diuruskan oleh jabatan perhutanan daerah larut matang, hpl matang dikelaskan sebagai kelompok hutan paya bakau terbesar di semenanjung malaysia. Kawasan sensitif seperti pulau kecil, taman laut, gumuk pasir, pantai berlumpur kunjungan burung, pantai berlumpur semaian kerang, kawasan hutan bakau esi9,10, kawasan dataran terumbu karang. Kesankesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar pertanian pembangunan sektor pertanian melalui penukaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan secara meluas. Pengurusan ekosistem hutan bakau amat penting kerana ia dapat menentukan yang mana, setakat mana dan bagaimana sumber tersebut boleh dimajukan. Garis panduan perancangan kawasan sensitif alam sekitar by. Pengelolaan hutan mangrove badan litbang dan inovasi. Semenanjung malaysia 2003 status pengurusan hutan paya laut malaysia. Kawasankawasan ini adalah penting dalam menyediakan sumber perikanan produktif dan menyokong kehidupan penduduk persisir pantai di situ. Hutan paya bakau ini juga memainkan peranan penting sebagai pelindung, pengawal dan penghasil kepada alam sekitar, hidupan seperti ketam, udang, dan anak ikan dengan menjadikan kawasan paya bakau sebagai tempat perlindungan daripada pemangsa kerana kawasan ini banyak tempat untuk berlindung dan bersembunyi. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan seperti memancing, berkhemah dan membuat penyelidikan tentang hutan paya bakau.

513 367 33 1173 1061 1192 1223 860 955 677 221 1438 404 1362 84 305 402 1398 738 1426 503 63 940 519 1336 1115 384 1010 1105 861 263 387 494 555 1334 1028 968 1229 1229